Hiển thị tất cả 3 kết quả

2.099.000.000 
2.470.000.000 
3.129.000.000